1. Distributiekanaal

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
1. betekent dat een volledig assortiment van goederen en diensten op een lokatie terug te vinden zijn, een totale service.
2. Een stelt de weg voor die de producten van één bedrijf volgen om de consument te bereiken.
3. Elke schakel in het distributiekanaal moet in principe waarde toevoegen, we spreken dan van een .
4. Als het product rechtstreeks van de producent naar de consument gaat, noemt men dit distributie.
5. Een is een groothandel die goederen plaatst bij een detaillist die ze enkel in bewaring neemt (consignatie).
6. Tupperwareparty's zijn een voorbeeld van ; een systeem van huis-aan-huisverkoop binnen een vriendenkring.
7. distributiekanaal komt vooral voor in sectoren waarin naast goederen ook diensten moeten worden geleverd (vb. Holvoet).
8. zijn goederen die geen service nodig hebben en niet bederflijk zijn.
9. FMCG staat voor . Het zijn goederen die de consument vaak en routinematig aankoopt en waarvoor hij niet bereid is om veel moeite te doen. Bijvoorbeeld de dagelijkse levensmiddelen...
9. De intensiteit van de distributie kan (zoveel mogelijk), (men is kieskeurig naar kwaliteitseisen en service-eisen) of (zeer beperkt aantal, 1 per regio) zijn.
10. Als men tegelijk 2 verschillende distributiekanalen inschakelt, dan gebruikt men een kanaalstructuur.