1. Financiële planning

Vulde ontbrekende termen in

Vul de ontbrekende termen in, klik dan op "Ik ben klaar!" om je antwoorden te controleren.
1. De en in een bedrijf schommelen vaak, daarom gaat men een financiële planning opstellen.
2. is het totaal van alle verkopen gedurende een boekjaar.
3. Voor het opmaken van een financieel plan zal men rekening houden met de btw.
4. Het btw-saldo van de meeste bedrijven is btw. Dit komt doordat men normaalgezien meer moet verkopen dan aankopen.
5. In de resultatenrekening spreken we over de cijfers, bij een financiële planning gaat het om bedragen.
6. Als de termijn voor het innen bij de klanten is dan de termijn voor het betalen van de leveranciers, kan de onderneming het geld dat binnenkomt van de klanten gebruiken om de leveranciers te betalen.
7. De geeft een beeld van de werkelijke opbrengsten en kosten, bij een gaat het om de geschatte ontvangsten en uitgaven.