Beleggingen (2)

Welke term hoort bij welke omschrijving?

Zorg ervoor dat de omschrijving links overeenstemt met de term rechts, kies uit het lijstje.
De onderneming die zichtrekeningen beheert, maar ook kredieten verstrekt.
De 2 nadelen van deze beleggingsvorm zijn: 1) onzekerheid of de rente hoger is dan de inflatie; 2) onduidelijke berekening van de rente (bestaat uit basisrente + getrouwheidspremie). Over welke beleggingsvorm gaat het?
Mathijs heeft wat geld op een spaarrekening staan, dat hij de eerstkomende 6 maanden niet nodig heeft. Mathijs wil een veilige belegging en een hogere rente dan bij een spaarrekening. Wat zou je hem aanraden?
Obligaties zijn leningen die banken, ondernemingen en overheden bij het grote publiek aangaan. Zij zijn de...
Bij deze beleggingsvorm is de spaarder schuldeiser, die vrij zeker is van zijn rendement en de terugbetaling.
Ik heb een obligatie met een rente van 4% en wil die verkopen in april 2011. De obligaties die dan uitgegeven worden geven 6% rente. Hierdoor wordt mijn obligatie minder waard. Mensen die obligaties willen kopen, kiezen dan voor de nieuwe. Dit noemt men ook
Bij een obligatie hangt de rente niet af van de resultaten (winst/verlies) van de uitgever; bij welke beleggingsvorm is dit wel zo?
Bij obligaties maakt men soms verschillende soorten. Als de uitgever van obligaties failliet gaat, bestaan er obligaties die pas terugbetaald worden nadat alle andere schuldeisers betaald zijn. Hoe noemt men deze soort?
Deze belasting is 15% en wordt ingehouden door de bank op spaarrekening vanaf 1.770 euro intrest, staatsbons, kasbons, termijnrekening en obligaties.
Vroeger werden de bewijzen van beleggingen gedrukt op papier. Nu bestaan ze enkel digitaal en staan ze op rekening die de naam van de eigenaar vermeldt. Dit noemt men...