Beleggingen

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
Over welke beleggingsvorm gaat het?
De voordelen van deze belegging zijn:
- het is veilig
- het geld is onmiddellijk opvraagbaar
- de rente is hoger dan op een zichtrekening
- de rente is grotendeels vrijgesteld van belastingen
De 2 delen van de totale rente op een spaarboekje.
De premie die je kan krijgen als je geld langer dan 12 maanden op een spaarrekening blijft staan.
Als de rente niet hoger is dan de algemene, constante prijsstijging van alle goederen en diensten, is het rendement eigenlijk kleiner dan of gelijk aan nul. Die prijsstijging noemt men ook...
Bij dit type belegging blijft je geld voor een langere periode bij de bank en kan je het pas opvragen na verloop van die vooraf vastgelegde periode.
Een obligatie die uitgegeven wordt door de Belgische overheid.
De mate waarin men de uitgever van een obligatie als kredietwaardig beschouwd, wordt uitgedrukt aan de hand van een soort code. Die code noemt men...
Het nadeel van een obligatie is dat men de obligatie moet verkopen als men zijn geld terug wil voor de vervaldag. De waarde ervan zal afhangen van...
Een persoon die aandelen van een bedrijf heeft, is mede-eigenaar. Een andere term voor zo'n persoon is...
De vergoeding die je kan krijgen op je aandeel is onzeker en hangt af van de winst die de onderneming boekt. Bovendien wordt niet alle winst altijd uitgekeerd. Zo'n uitkering noemt men...